Wednesday, January 30, 2008

time space warp ngayon din!!!

Enero 30, 2008 - Sa hindi inaasahang pangyayari tumayo sa kanyang kinalalagyan ang aming tagapamuno sa opisina at nag simulang mamigay sa bawat isa sa aming nasa opisina ng company magazine. Ako ay natuwa dahil naisip ko na ito ay magbibigay update sa akin sa mga pangyayari ngayon enero... hangang sa napansin ko na december issue pala ang kanyang pinamigay... December issue.. kung baket? hindi ko alam... at ayaw ko na ata alamin... sana dulot lang to ng jet lag... sana...


No comments:

Post a Comment